Chat Widget Image
การ์นิเย่เพื่อความงามและสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน
first fixed slider

Garnier commits to greener beauty

  

การ์นิเย่ได้เดินหน้าสู่
“Green Beauty” อย่างเต็มตัว

ภายใต้คอนเซปต์ #สวยใส่ใจโลก ที่เชื่อว่า ทุกคนสามารถใส่ใจดูแลตัวเอง
ไปพร้อมๆกับการใส่ใจโลกให้ยั่งยืนได้
Green Beauty ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม


5 คำมั่นสัญญาเพื่อความยั่งยืนของโลก
ภายในปี 2568

Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability through solidarity sourcing

การจัดซื้อวัตถุดิบที่สนับสนุนชุมชน

เราส่งเสริมให้ชุมชน 787 แห่งเข้าร่วมโครงการจัดหาวัตถุดิบของเรา เมื่อถึงปี 2568 โครงการนี้จะมีสมาชิก 1000 ชุมชน

อ่านต่อ

สูตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสะอาด

ภายในปี 2568 เรามุ่งมั่นพัฒนาสูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เส้นผมและผิวหนังของคุณ โดยใช้วิทยาศาสตร์
เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

อ่านต่อ

Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability with green Sciences and biodegradability
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability with recycled packaging

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลได้

ในปี 2563 การใช้พลาสติกที่แปรใช้ใหม่หรือรีไซเคิลทำให้เราลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ได้ 9,019 ตัน

ภายในปี 2568 ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเราจะใช้พลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดและจะสามารถนำไปรีไซเคิล เติมใหม่ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด

ในทุกบรรจุภัณฑ์กระดาษ เราใช้กระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อกระดาษประเภทปลูกทดแทน ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน FSC

อ่านต่อ

ใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิต

นับตั้งแต่ปี 2548 โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าของเราได้ ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 45 และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงร้อยละ 72

ภายในปี 2568 โรงงานอุตสาหกรรมของเราทั้งหมดจะ มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
ใช้พลังงานทดแทนในการผลิตเท่านั้น

อ่านต่อ

Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability with renewable energy
ภายใต้คอนเซปต์ #สวยใส่ใจโลก

การ์นิเย่ ไม่ทดสอบผลิตภัณฑ์กับสัตว์มาตั้งแต่ปี 1989

และได้การรับรองอย่างเป็นทางการจาก Cruelty Free International ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการดำเนินงานเพื่อยุติการทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์

อ่านต่อ

รายงานความก้าวหน้า ด้านความยั่งยืน
ปี 2563

เราได้ทำรายงานความยั่งยืนนี้ขึ้น เพื่อแจ้งข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาให้คุณทราบว่าเราได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง

first fixed slider

เหตุใดจึงเลือกการอนุรักษ์ท้องทะเล

Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability by protecting the ocean with Ocean Conservancy

ความพยายามปกป้องมหาสมุทร

นับตั้งแต่ปี 2529 องค์กรที่ไม่แสวงกำไรองค์กรนี้และอาสาสมัครขององค์กรได้ทำความสะอาดชายฝั่งทะเล โดยเก็บขยะได้มากกว่า 136,000 ตัน อันเป็นการกำจัดมลพิษตามชายหาดและทางน้ำทั่วโลก

เราทำได้

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ทีมพนักงานการ์นิเย่ทั่วโลกรู้สึกภูมิใจ ที่ได้ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลกับองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร ขยะปริมาณรวม 6 ตันถูกเก็บออกจากชายฝั่งและทางน้ำทั่วโลก

คลิกไปที่องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล

Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability by protecting the ocean with Ocean Conservancy
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability by stopping plastic pollution with Plastics For Change

Plastics For Change

ปีนี้เราร่วมมือกับองค์กร Plastics For Change เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนคนเก็บขยะอย่างครบวงจร และป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกไหลลงสู่ท้องทะเลที่อินเดีย

คลิกไปที่ Plastics For Change

first fixed slider