นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

1. บทนำ
2. ข้อมูลใดบ้างที่เราจัดเก็บ
3. เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร
4. สิทธิของท่าน
5. เราแบ่งข้อมูลที่ได้รับให้กับบุคคลอื่นหรือไม่
6. ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ที่ใด และมีความปลอดภัยเพียงใด
7. ไอพีแอดเดรส และคุกกี้
8. การยินยอมของท่าน
9. ข้อมูลเพิ่มเติม1. บทนำ

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของ และดำเนินงานโดย บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดี ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า วิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) คือการแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้แก่ท่านเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านได้ทำความเข้าใจ และยินยอมให้เรานำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งาน นโยบายนี้ (รวมไปถึงข้อตกลงการใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ในที่นี้) ได้กำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจากท่านหรือที่ท่านให้กับเรา ดำเนินการโดยการ์นิเย่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของเครือลอรีอัล และบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า การ์นิเย่) โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน ในบางครั้งเราอาจจะทำการเปลี่ยนแปล นโยบายสิทธิ ส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้ เพื่อที่ท่านจะได้ตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลใดที่เราจัดเก็บ เราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร และเราจะเปิดเผยข้อมูลนั้นในกรณีใด เราอาจแจ้งให้ท่าน ได้ทราบผ่านทางหน้าหลักของเว็บไซต์หากมีกรณีนั้นๆเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ ท่านควรจะตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง โปรดรับทราบว่า เว็บไซต์นี้มี การใส่การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ และจากเว็บไซต์อื่นๆมายังเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือต่อเนื้อหาในส่วนของเว็บไซต์อื่นนั้นๆ และการดำเนินการต่อข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้นมิได้ครอบคลุมภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

2. ข้อมูลใดบ้างที่เราจัดเก็บ

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้:
 • ข้อมูลที่ท่านให้กับเรา (เช่น รายละเอียดสำหรับการติดต่อ รายละเอียดส่วนบุคคล และที่อยู่อีเมลของท่าน) โดยการกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา การสมัครเข้าใช้บริการต่างๆของเรา การโพสต์สิ่งใดๆ หรือการร้องขอบริการเพิ่มเติม นอกจากนี้ เราอาจจะถามข้อมูลของท่านเมื่อท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การจับรางวัลและการส่งเสริมการขายที่สนับสนุนโดยลอรีอัล และเมื่อท่านได้รายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดต่างๆมายังเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อท่านติดต่อเรา เราอาจเก็บบันทึกการติดต่อนั้น
 • เราอาจให้ท่านได้ตอบแบบสำรวจที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านงานวิจัย อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จำเป็นจะต้องตอบแบบสำรวจนั้น
 • รายละเอียดของธุรกรรมที่ท่านได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และการส่งคำสั่งซื้อของท่าน
 • รายละเอียดของการเช้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และทรัพยากรที่ท่านเข้าถึง
เมื่อใดก็ตามที่เราทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะพยายามใส่การเชื่อมโยงมายังหน้านโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เสมอ

3. เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

ในบางโอกาส เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเพื่อ:
 • ให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่าน และคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับพันธะใดๆ ที่เกิดจากสัญญาใดๆ ระหว่างเราและท่านให้เสร็จสมบูรณ์
 • เพื่อให้ท่านได้มีร่วมในส่วนปฏิสัมพันธ์ของบริการของเรา เมื่อท่านเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการ
ทั้งนี้ การ์นิเย่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างสม่ำเสมอโดยอ้างอิงจากข้อมูล เสียงตอบรับ และคำติชมที่เราได้รับจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเราอาจแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับท่าน รวมถึงแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่ท่านร้องขอ หรือที่เราพิจารณาว่าท่านอาจจะมีความสนใจ

4. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอไม่ให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ทั้งนี้ เพื่อที่จะแจ้งเราให้ทราบว่าท่านต้องการที่จะรับข่าวสารทางด้านการสื่อสารการตลาดต่างๆ หรือไม่ ท่านเพียงแค่แจ้งความประสงค์ของท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หรือส่งอีเมลมาแจ้งเราที่ [email protected] ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บไว้โดยส่งอีเมลมาหาเราที่ [email protected] เราจะจัดส่งข้อมูลที่เราเก็บไว้ไปให้ท่านภายในเวลาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะพยายามที่จะส่งออกไปภายใน 14 วัน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากฐานข้อมูลของเราได้

5. เราแบ่งข้อมูลที่ได้รับให้กับบุคคลอื่นหรือไม่

โดยทั่วไป เราไม่ (นอกเหนือจากที่ระบุด้านล่าง) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุความเป็นตัวท่านต่อบุคคลที่สามอื่นใด ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากท่านก่อน ทั้งนี้ ไม่บ่อยนัก เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทอื่นในเครือลอรีอัลเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ในกรณีดังต่อไปนี้ (โปรดจำไว้ว่าเราจะไม่ขายข้อมูลของท่าน)
 • ในกรณีที่เราขาย หรือซื้อธุรกิจ หรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้จะซื้อ หรือผู้จะขายบริษัท หรือสินทรัพย์
 • ถ้าบริษัทเครือลอรีอัล หรือสินทรัพย์ทั้งหมดของการ์นิเย่ถูกซื้อโดยบุคคลที่สาม ในกรณีนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะต้องโอนให้แก่ผู้ซื้อ
 • หากเรามีหน้าที่จะต้องเปิดเผย หรือแบ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะปฏิบัติตามพันธะกรณีทางกฎหมายใดๆ หรือเพื่อที่จะบังคับใช้ข้อตกลงการใช้บริการ หรือเพื่อรักษาสิทธิ หรือทรัพย์สินของการ์นิเย่ที่ซึ่งท่านได้ยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง รวมไปถึงผู้ที่ทำงานในนามการ์นิเย่ และหุ้นส่วนธุรกิจของเรา สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารด้านการตลาด


6. ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ที่ใด และมีความปลอดภัยเพียงใด

ข้อมูลของท่านได้ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลภายใน ที่พนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับจ้างสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอาจหมายความว่า ข้อมูลได้ถูกส่งทางอิเล็คทรอนิคส์ไปยังเสิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ภายนอกประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลนั้นอาจถูกถ่ายโอนไปยัง ใช้ จัดเก็บ หรือประมวลผล ภายนอกประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลนั้นไว้ ในกรณีนี้ เมื่อท่านได้จัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา เท่ากับท่านได้ยินยอมให้เราถ่ายโอน ใช้ จัดเก็บ หรือประมวลผล ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่ประเทศที่ข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกถ่ายโอนไปนั้น จะไม่มีมาตการปกป้องข้อมูลที่เข้มแข็ง เราจะดำเนินการที่จำเป็นอย่างสมเหตุผลเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านได้รับการปฏิบัติด้วยความปลอดภัย และได้รับคุ้มครองอย่างเหมาะสมเพียงพอตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ โชคไม่ดี ที่การโอนถ่ายข้อมูลทางอินเตอร์เนตไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ดังนั้น แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราก็ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ท่านถ่ายโอนมาให้เราได้ และเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เราจะใช้กระบวนการที่เข้มงวด พร้อมระบบความปลอดภัยต่างๆ ในการพยายามที่จะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ตัวแทน หรือผู้รับจ้างที่รับผิดชอบในการจัดหาสินค้าและบริการแก่ลอรีอัลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกเหนือไปจากการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่การ์นิเย่

7. ไอพีแอดเดรส และคุกกี้

เราอาจจัดเก็บไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์ของท่าน ชนิดของบราวเซอร์ และใช้คุกกี้สำหรับการจัดการระบบ และเพื่อตรวจทานข้อมูลที่รวบรวมไว้ เหล่านี้เป็นข้อมูลสถิตย์เกี่ยวกับแบบแผนการใช้บราวเซอร์ที่ไม่ได้ระบุความเป็นบุคคลใดๆ ทั้งนี้ คุกกี้ คือส่วนเล็กๆ ของข้อมูลที่จัดเก็บโดยบราวเซอร์ของท่านไว้บนฮาร์ดไดรว์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งเว็บบราวเซอร์เกือบทั้งหมดจะจัดเก็บคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในบราวเซอร์ของท่านเพื่อไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ได้ ทั้งนี้ คุกกี้ได้ช่วยให้เราได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา และเพื่อนำเสนอบริการที่ดีกว่า และมีความเป็นเฉพาะบุคคลมากกว่าให้แก่ท่าน และผู้ใช้ท่านอื่นโดยการอนุญาตให้เรา:
 • ประเมินจำนวนของผู้ใช้ และแบบแผนการใช้งาน
 • เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของผู้ใช้ และเพื่อที่จะให้เราได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้สอดคล้องกับความสนใจส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
 • เพื่อให้สามารถจำผู้ใช้บริการเมื่อพวกเขากลับมายังเว็บไซต์ได้
ท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ทั้งหมด เพื่อที่จะได้รับแจ้งเมื่อคุกกี้ได้ติดตั้ง หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของบราวเซอร์

8. การยินยอมของท่าน

โดยการใช้บริการเว็บไซต์ และจัดส่งข้อมูลของท่านให้กับเรา ท่านยินยอมในการให้เรา:
(1) จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น; และ
(2) โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังประเทศอื่น

9. ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถส่งคำถามต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลมาโดยตรงได้ที่ [email protected] © ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด – สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย