หน้าหลัก - Garnier

สวัสดีคะ พร้อมดูแลผิวสวยไปพร้อมกับการ์นิเย่หรือยังคะ?

อัพโหลดรูปภาพของคุณ

ลบรูปภาพ

คุณสามารถสร้างรูปโปรไฟล์หรือแก้ไขรูปโปรไฟล์ของคุณที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ได้โดยการอัพโหลดภาพของคุณ
จากการคลิกที่ ""เลือกรูปภาพ"" แล้วเลือกภาพที่คุณต้องการ

รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB
และต้องเป็นไฟล์รูปแบบ .gif, .jpeg หรือ .png

เงื่อนไข: ข้าพเจ้าขอยืนยันว่ารูปภาพที่ได้ทำการอัพโหลดนั้น ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยชอบทำและไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด และข้าพเจ้าขอยอมรับว่าภาพดังกล่าวสามารถใช้เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้เยาว์ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วในการอัปโหลดภาพนี้

 

คุณทราบหรือไม่?

เนื้อหาในส่วนนี้สามารถใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นให้กับผู้ใช้งานหรือช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์มากขึ้น

ปรับปรุงโปรไฟล์ของคุณ